SCORLL
scroll
application
แอปพลิเคชันสำหรับช่วยฝึกสุนัขพันธุ์เล็ก บนระบบปฏิบัติการ iOS
Application for Train Small Dog Breeds on iOS Platform
train your dog
train your dog
train your dog
train your dog
train your dog
train your dog

รายละเอียดจุลนิพนธ์

เมื่อสุนัขไม่ได้รับการฝึกระเบียบวินัย ให้เชื่อฟังคำสั่งต่างๆ ทำให้สุนัขไม่เชื่อฟัง และก่อให้เกิดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ รวมทั้งปัญหาการฝึกสอนสุนัขผิดวิธีทำให้สุนัขเกิดความกลัวและความเครียด เมื่อเกิดความเครียดสุนัขอาจจะทำร้ายผู้อื่นโดยไม่ตั้งใจหรือทำร้ายแม้กระทั้งเจ้าของของมัน แอปพลิเคชันนี้จึงมุ่งเน้นในการสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างตัวผู้เลี้ยงกับสุนัข นำเสนอบทเรียนการฝึกสอนที่มีประสิทธิภาพ และตรงตามสายพันธุ์ ช่วงเวลาในการฝึกนั้นจะทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างสุนัขและผู้เลี้ยงดีขึ้น นอกจากนั้นยังช่วยให้ผู้เลี้ยงเหนื่อยน้อยลง เพราะสุนัขเชื่อฟังคำสั่งและไม่มีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ สิ่งที่สำคัญที่สุดคือสุนัขจะเติบโตขึ้นไปอย่างมีคุณภาพ ไม่ใช่สุนัขที่ถูกตามใจจนเสียนิสัย นอกจากนี้ยังช่วยส่งเสริมสร้างนิสัยด้านความรับผิดชอบให้กับตัวผู้เลี้ยงเองอีกด้วย เนื่องจากการฝึกสุนัขให้ได้ผลจะต้องอาศัยการฝึกที่สม่ำเสมอของผู้เลี้ยง

ผลการดำเนินงาน

list-styleแอปพลิเคชันสามารถทำงานบน iPhone 5 และ iPhone 5s ได้
list-styleผู้ใช้เกิดความเข้าใจ และรู้ถึงความสำคัญในการฝึกสุนัข
list-styleเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้เลี้ยงฝึกสุนัขของตนเองได้อย่างถูกต้อง
list-styleผู้ใช้ได้ใช้เวลาร่วมกับสุนัขของตนเองมากขึ้น
เทคนิคที่ใช้ในจุลนิพนธ์
30%
objective c
25%
cocoapods
25%
afnet working
10%
json
10%
youtube ios player helper
เทคนิคการออกแบบ
list-style
UI/UX Design
list-style
Logo Design
list-style
Icon Design
Siripha Wonganusorn
DESIGN & DEVELOP BY
Siripha Wonganusorn
ศิริภา วงศ์อนุสรณ์
เว็บพังเพย
ทำในสิ่งที่ชอบ แล้วจะไม่ (ค่อย) รู้สึกว่าเหนื่อย
#ictsuweb09   #suraround9_1