SCORLL
scroll
website
เว็บแอพพลิเคชันระบบคิดคะแนนการแข่งขันกอล์ฟ
Web Application Calculate Score Golf System
wcalculate
wcalculate
wcalculate
wcalculate

รายละเอียดจุลนิพนธ์

เว็บแอปพลิเคชันระบบคำนวนคะแนนการแข่งขันกอล์ฟสามารถใช้งานได้บนบราวเซอร์ต่างๆ บนคอมพิวเตอร์ทั่วไปและอุปกรณ์พกพาประเภท Tablet โดยที่ผู้ใช้สามารถใช้งานระบบนี้เพื่อนคิดคะแนนการแข่งขันกอล์ฟที่จัดแข่งเป็นทัวร์นาเมนท์ เพื่อหาผู้ชนะการแข่งขัน มีการตั้งค่าต่างๆ เพื่อให้ผู้ใช้งานใช้ได้อย่างสะดวก มีการคำนวนที่ถูกต้องและรวดเร็วทำให้ใช้งานได้สะดวกกว่าระบบที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน และยังมีการรายงานผลผ่านทางหน้างาน เพื่อให้ผู้ชมภายนอกสามารถทราบผลการแข่งขันนี้ได้อีกด้วยดี

ผลการดำเนินงาน

list-styleทำให้ตัวระบบทำงานบนบราวเซอร์ได้อย่างดี
list-styleมีการคำนวณคะแนนที่รวดเร็ว
list-styleมีการรายงานผลที่ถูกต้องและชัดเจน
list-styleจากการสอบถามผู้ใช้งาน หากมีข้อมูลเป็นจำนวนมากจะทำให้ระบบช้าลงไปเล็กน้อยสำหรับการรายงานผล
เทคนิคที่ใช้ในจุลนิพนธ์
20%
html
10%
css
30%
php
15%
java script
15%
jquery
10%
mysql
เทคนิคการออกแบบ
list-style
UI/UX Design
Sungkom Wongussapaiboon
DESIGN & DEVELOP BY
Sungkom Wongussapaiboon
สังคม วงศ์อัสสไพบูลย์
website

เว็บพังเพย
เจ็บแล้วจำคือคน เจ็บแล้วทนคือจุล
#ictsuweb09   #suraround9_1