SCORLL
scroll
website
เว็บแอปพลิเคชันส่งเสริมการเรียนรู้นอกเวลา ภาควิชาคอมพิวเตอร์ระดับมันธยมศึกษา
Web Application HTML Couseware for High School Education
nm kode
nm kode
nm kode
nm kode
nm kode
nm kode
nm kode

รายละเอียดจุลนิพนธ์

เว็บแอปพลิเคชันอำนวยความสะดวกในการสอนทบทวนเนื้อหาวิชา HTML ของอาจารย์ประจำวิชาให้กับเด็กในชั้นมัธยมศึกษาต้น เพื่อให้นักเรียนในชั้นสามารถกลับบ้านไปทบทวนบทเรียนของอาจารย์ได้ที่บ้าน เนื่องจากเด็กนักเรียนส่วนใหญ่จำคำสั่ง HTML ไม่ได้ เพื่อลดเวลาในการทบทวนเนื้อหาภายในห้องเรียนที่มีเวลาเรียนจำกัดเพียง 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ซึ่งช่วยให้มีเวลาในการเรียนบทเรียนใหม่ๆ เพิ่มขึ้น มีฟังก์ชันเกมจับคู่แข่งแก้ปัญหาภาษา HTML ซึ่งจะทำการค้นหาคู่ต่อสู้ที่ออนไลน์อยู่มาแข่งแก้ไขปัญหาจากโจทย์ (สามาระเล่นกับคนที่ออฟไลน์ก็ได้) ช่วยให้เด็กนักเรียนได้ลองทดสอบความรู้ความสามารถของตนเอง และระบบ Gamication ที่จะคอยเก็บคะแนนในการทำกิจกรรมต่างๆ ภายในเว็บไซต์ เพื่อจะได้เหรียญรางวัลมาสะสม

ผลการดำเนินงาน

list-styleนักเรียนเข้าถึงแหล่งทบทวนจากเนื้อหาในห้องได้สะดวก
list-styleนักเรียนสามารถจดจำคำสั่ง HTML ได้ดีขึ้น
list-styleความเห็นจากผู้ใช้งานอยากให้มีสอนภาษาอื่นบ้าง
เทคนิคที่ใช้ในจุลนิพนธ์
15%
node js
25%
web socket
5%
facebook api
20%
php
30%
java script
5%
mysql
เทคนิคการออกแบบ
list-style
UI/UX Design
list-style
Logo Design
list-style
Icon Design
Suphattra Yoocharoen
DESIGN & DEVELOP BY
Suphattra Yoocharoen
สุพัตรา อยู่เจริญ
เว็บพังเพย
แกว่งคีย์บอร์ดหาบั๊ค
#ictsuweb09   #suraround9_1